Обележавање и регистрација животиња, као и праћење кретања животиња чини један од основних предуслова у заштити здравља животиња, а самим тим и здравља људи, јер омогућава утврђивање следљивости по принципу „од фарме до трпезе“ што је један од основних постулата у безбедности хране.
Инспекцијска контрола обележавања и регистрације животиња побољшава и унапређује сам систем обележавања и регистрације, што је веома битно за здравствени статус наших животиња.
Очувањем здравља наших животиња, доприносимо очувању и сопственог здравља.
Инспекцијска контрола обележавања и регистрације животиња се врши на:

  • граничним прелазима,
  • кланицама,
  • газдинствима на којима се држе и чувају животиње.

Инспекцијска контрола газдинстава на којима се држе у чувају говеда врши се на 3% газдинстава одабраних у Централној бази података према анализи ризика, рађеној према посебним критеријумима које припрема Управа за ветерину.  Инспекцијска контрола обележавања и регистрације говеда ради се по претходно утврђеном годишњем плану.