Сви копитари на територији Републике Србије морају да буду обележени.

Обележавање и регистрација се састоји од следећих елемената:
1)    микрочипова за појединачну идентификацију,
2)    потврде о извршеном обележавању копитара,
4)    централне базе података,
3)    идентификационог документа
Циљ увођења обавезног обележавања и регистрације копитара је стварање доброг и ефикасног система у држању и промету копитара и спровођењу мера здравствене заштите, који ће омогућити несметани промет наших животиња и ван граница наше земље.