Кампања обележавања оваца и коза започета је у септембру 2006. године. У међувремену је обележено и регистровано више од1.900.000 овацана105.000 газдинстава, и више140.000 козана26.500 газдинстава.
Уз подршку ЕУ пројекта “Техничка подршка систему обележавања и регистрације животиња у Републици Србији” припремљен је нови Правилник о начину обележавања и регистрације оваца и коза, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и регистрације оваца и коза, објављен 4. фебруара 2011. године у Службеном гласнику РС број 6/11, чија примена почиње од 1. јуна 2011. године.
Примена електронске идентификације код оваца и коза планирана је за 2013. годину.
Тренутно је у развоју софтверско решење у Централној бази података које ће омогућити праћење кретања код оваца и коза и утврђивање следљивости, а ради се и на изради упутстава и оперативних процедура на терену.