Начин и поступак штампања потврда и уноса података у нову апликацију за обележавање и регистрацију свиња може се преузети овде.

Кампања обележавања и регистрације свиња започета је у мају 2006. године.
Од почетка кампање па до данас обележено је и регистрованопреко16.300.000 свињана више од310.000 газдинстава, током вакцинације против класичне куге свиња.
Уз подршку ЕУ пројекта“Техничка подршка систему обележавања и регистрације животиња у Републици Србији” припремљен је нови Правилник о начину обележавања и регистрације свиња, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и регистрације свиња, објављен 10. децембра 2010. године у Службеном гласнику РС број 94/10, а чија примена почиње од 1. априла 2011. године.
Овим правилником је предвиђено и праћење кретања код свиња, на чијем се софтверском решењу у Централној бази података управо ради, као и на оперативним процедурама на терену које ће пратити ову новину у систему обележавања и регистрације свиња.