Обележавање и регистрација животиња омогућава увек доступним информације као што су:

  • које су животиње присутне на газдинству
  • праћење кретања животиње током целог њеног животног века
  • утврђивање следљивости животиња изложених могућим изворима болести
  • историју животног века једне животиње

 и на тај начин

 

  • повећава сигурност и поверење потрошача у безбедност и квалитет производа животињског порекла.