1. априла 2013. године је завршено пријављивање тј. обнова регистрације  пољопривредних газдинстава у Регистру Пољопривредних Газдинстава (РПГ).
Нови „Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју“, који је у члану 28. предвидео подстицаје у минималном износу од 500 динара по кошници пчела, је регистрацију пољопривредних газдинстава које држе и узгајају пчеле довео у први план. Наиме, приликом пријављивања пољопривредног газдинства, потребно је било приложити и ветеринарски број газдинства – тзв. ХИД (скр. енгл. Holding IDentification number).
Управа за ветерину са задовољством, по први пут, може да објави привремени Регистар пчелара на територији Републике Србије, који је заснован на Регистру газдинстава која држе и узгајају животиње у Републици Србији.
Ажурирање привременог Регистра ће извршити надлежне ветеринарске станице које спроводе Програм Мера здравствене заштите животиња, у току акције обележавања кошница и регистрације пчелињака која почиње у понедељак, 08.04.2013. године.
Све информације везане за поступак регистрације пчелињака и обележавање кошница, потражите код вашег ветеринара или надлежног ветеринарског инспектора.
Јавне податке из привременог Регистра, можете погледати ОВДЕ
Инструкцију о поступку обележавања пчелињих друштава и регистрацији пчелињака, можете погледати ОВДЕ
Обележавање пчелињих друштава и регистрација пчелињака – газдинстава на којима се држе и узгајају пчеле, састоји се од следећих елемената:

  • регистрације пчелињака и додељивањa јединственог идентификационог броја пчелињака,
  • обележавања пчелињих друштава јединственом идентификационом ознаком сваке кошнице,
  • пријаве промена регистрованог стања, централне базе података.