Ушне маркице су направљене према захтевима Европске уније
Свака ушна маркица садржи:

  • Код Републике Србије РС
  • Јединствен идентификациони број животиње и бар код