1. Процедура о потупку регистрације ветеринарских организација у Министарству пољопривреде,шумарства и водопривреде – Управи за ветерину, као и потребној документацији за подношење захтева
Процедура регистрације мањих организационих јединица у саставу ветеринарског субјекта
Процедура о поступку брисања из Регистра у случају престанка обављања ветеринарске делатности
Процедура приликом кадровских промена у ветеринарској организацији
Процедура у случају промене одговорног лица ветеринарског субјекта
Обавештење о поступку добијања корисничког имена и лозинке за приступање Централној бази података Управе за ветерину
2. Процедура о потребној документацији за подношење захтева за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
Обавештење заинтересованих правних лицима и/или предузетницима за вршење појединих стручних послова ветернинарске инспекције / ANTE I POST MORTEM
3. Процедура за регистрацију објеката за обављање послова дезинфекције, дезинсекције и деритизације ради спречавања заразних болести животиња
Процедура за регистрацију објеката за обављање послова дезинфекције, дезинсекције и деритизације возила
4. Обавештење о потребној документацији за подношење захтева за издавање контролних маркица за лекове који се употребљавају у ветеринарској медицини – произвођачи
5. Обавештење о потребној документацији за подношење захтева за издавање контролних маркица за лекове који се употребљавају у ветеринарској медицини – заступници
6. Процедура за подношење захтева за регистрацију објеката за производњу лекова намењених употреби у ветерини
7. Процедура за подношење захтева за регистрацију објеката за производњу медицинских средстава намењених употреби у ветерини
8. Процедура за регистрацију објеката за промет лекова и медицинских средстава на велико који се употребљавају у ветерини
9. Процедура о поступку регистрације лабораторија код Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде – Управи за ветерину, као и потребној документацији за подношење захтева
10. Форма за праћење промена ветеринара
11. Изјашњење у вези документације неопходне за регистрацију ветеринарских организација и пословође предузетника који обављају ветеринарску делатност
12. Процедура о поступку регистрације ветеринарских апотека у Министартству пољопривреде,шумарства и водопривредеУправи за ветерину, као и потребној документацији за подношење захтева