Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2015. годину, „Сл. гласник РС“, бр. 32/2015
Интрукција о начину спровођења послова по Програму мера здравствене заштите животиња за 2015. годину
Ценовник Програм мера за 2015. годину