Правилник о допунама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2016. годину, „Сл. гласник РС“, бр. 61/2016
Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2016. годину, „Сл. гласник РС“, бр. 25/2016
Интрукција о начину спровођења послова по Програму мера здравствене заштите животиња за 2016. годину
Ценовник Програм мера за 2016. годину
Упутство за унос података о вакцинацији говеда против болести плавог језика
Упутство за ветеринарске станице и ветеринарске службе за процену спровођења добрих фармских пракси на фармама свиња