Начин спровођења имунопрофилактичких мера и дијагностичких испитивања животиња до доношења Правилника о утврђивању Програма мера здраствене заштите животиња за 2021.годину
План спровођења ентомолошких испитивања у циљу мониторинга и надзора болести плавог језика на подручју Републике Србије
План за спровођење надзора на болест нодуларни дерматитис за 2020 годину
План за спровођење надзора на болест нодуларни дерматитис за 2020 годину- Прилози 1,2,3,4 и 5
План за спровођење надзора на болест нодуларни дерматитис за 2020 годину- табела за извештавање
План спровођења мониторинга на болест трансмисивне спонгиформне енцефалопатије за јеленску и срнећу дивљач у складу са Програмом мера здравствене заштите животиња за 2020 године
План спровођења мониторинга на болест трансмисивне спонгиформне енцефалопатије за јеленску и срнећу дивљач у складу са Програмом мера здравствене заштите животиња за 2020 године- Прилози
План спровођења мониторинга на болест трансмисивне спонгиформне енцефалопатије код говеда,оваца и коза – Поступак узимања узорка
План спровођења мониторинга на болест трансмисивне спонгиформне енцефалопатије код говеда,оваца и коза у складу са Програмом мера здраствене заштите животиња за 2020.Годину
План активног надзора ККС и АКС
Измена плана спровођења послова по Програму мера здравствене заштите животиња за 2020.Годину
Обавештење о настављању спровођења послова по Програму мера здравствене заштите животиња за 2020.Годину
Обавештење о спровођењу послова по Програму мера здраствене заштите животиња за 2020.Годину
Правилник о утврђивању Програма мера здраствене заштите животиња за 2020.Годину,(„Службени гласник РС“број 25 од 12.03.2020.Године)
План спровођења послова по Програму мера здраствене заштите животиње за 2020.Годину
Износ накнада за спровођење послова по програму мера здраствене заштите животиња за 2020.Годину
План спровођења вакцинације против нодуларног дерматитиса и болести плавог језика у 2020.Години
План спровођења вакцинације против салмонела категорија 1 код кока носиља и приплодних јата живине Gallus Gallus врсте у 2020.Години