Захтев и таксе за објекте који се одобравају – храна за животиње
Захтев и таксе за објекте који се региструју – храна за животиње
Захтев и таксе за брисање из регистра – храна за животиње