PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

INFORMACIJA O POJAVI AVIJARNE INFLUENCE U EVROPI

Informacije o pojavi Avijarne influence u Evropi možete preuzeti ovde.

 

SRPSKI PRERAĐIVAČI MLEKA NA TRŽIŠTU NR KINE

Nakon višemesečne  intenzivne saradnje, razmene dokumentacije i stalne komunikacije sa Upravom Carine NR Kine, koji su usledili nakon audita od strane kineske inspekcije, odobrena su još 3 objekta  za izvoz proizvoda od mleka na kinesko tržište.

U ovom trenutku se na Listi registrovanih izvoznika proizvoda od mleka u Kini, nalazi 5 subjekata u poslovanju hranom: Mlekara Ub, Mlekoprodukt, Meggle Srbija, Imlek AD i Somboled.

Ovo je prvi put da je  odobren sektor mleka za izvoz u Kinu, koja predstavlja najveće svetsko tržište i samim tim predstavlja za srpske prerađivače mleka značajan izvozni potencijal i mogućnost za dalje unapređenje sektora mleka.

Uprava za veterinu, održavajući dobru saradnju i prijateljski odnos sa kolegama iz Uprave Carine, ulaže dalje napore za odobrenje ostalih zainteresovanih subjekta za izvoz  proizvoda od mleka i stavljanje na listu izvoznika u Kinu.

Poslednje ažurirano utorak, 20 oktobar 2020 13:22
 

OTVARANJE NALOGA (ŠPEDICIJA) U SISTEMU GRANIČNE VETERINARSKE INSPEKCIJE UPRAVE ZA VETERINU

Formular za otvaranje naloga u okviru jedinstvenog informacionog sistema Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - modul granične veterinarske inspekcije Uprave za veterinu možete preuzeti ovde.

Formular za gašenje naloga u okviru jedinstvenog IS Ministarstva možete preuzeti ovde.

Formular za upis pravnih lica koja nisu registrovana kroz APR možete preuzeti ovde.


 


Ispravno popunjene formulare neophodno je poslati na adresu: spedicija.vet@minpolj.gov.rs

Poslednje ažurirano ponedeljak, 30 novembar 2020 06:58
 

KONKURS ZA LABORATORIJE

Tekst i obrazac možete preuzeti u delu konkurs.

Izmenjen obrazac br. 3 možete preuzeti u delu konkurs.

Poslednje ažurirano utorak, 18 avgust 2020 09:47
 

RASFF OBAVEŠTENJE O NALAZU LISTERIJE U ZAMRZNUTOM LOSOSU IZ SRBIJE

Od strane Evropske komisije, kroz Sistem brzog obaveštavanja za hranu i hranu za životinje –RASFF, dana 22.06.2020.godine, dobili smo zvanično obaveštenje br.2020.2409, kao „ hitnost“, o nalazu listerije u zamrznutom dimljenom lososu izvezenom iz Srbije u Hrvatsku.

Veterinarska inspekcija je izvršila službenu kontrolu objekta za preradu ribe i prateće dokumentacije, gde je utvrđeno da je celokupna količinaproizvoda pod nazivom „LOSOS FILET DIMLJENI FINISSIMA“od 400 kilograma, izvezena u Hrvatsku, u pakovanjima od 200 grama.

Losos potiče iz Norveške, rok trajanja je 25.08.2020. godine, bar kod na proizvodu 8605026201688.

Proizvod nije distribuiran na tržište Republike Srbije.

Uvidom u rezultate ispitivanja gotovog proizvoda, kao i briseva opreme i prostorija u proizvodnom objektu, utvrđeno je nema prisustva listerije.

Proizvod je povučen sa tržišta Hrvatske.

O preduzetim merama i aktivnostima, obaveštena je i Evropska komisija.

 

USPEŠNA AKCIJA VETERINARSKE INSPEKCIJE

Postupajući po prijavi gradskih inspekcijskih organa Grada Novog Pazara, veterinarska inspekcija je 08.06.2020. godine, uz prethodno pribavljenu dozvolu za uviđaj u stambenom prostoru od Osnovnog suda iz Novog Pazara, izvršila inspekcijski nadzor više objekata u kojima se osnovano sumnja da obavljaju neregistrovanu delatnost - klanje životinja radi proizvodnje mesa i proizvoda od mesa namenjenih javnoj potrošnji.

Od pregledanih 5 objekata, u 2 objekta su potvrđeni navodi iz prijave, i tom prilikom je veterinarska inspekcija stavila van prometa i uputila na neškodljivo uklanjanje ukupno 1637 kilograma mesa i proizvoda od mesa, kao i 250 kilograma goveđih koža.

Iz navedenih objekata su snabdevani maloprodajni objekti – mesare, koje su u vlasništvu kontrolisanih lica.

Protiv lica zatečenih u prekršaju, podneti su zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka, a izrečena je i mera zabrane upotrebe objekta i opreme, zabrana obavljanja neregistrovane delatnosti, i naređen je upis ovih objekata u registar objekata za proizvodnju hrane životinjskog porekla.

Poslednje ažurirano četvrtak, 18 jun 2020 06:35
 

OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU

Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

Poslednje ažurirano petak, 15 maj 2020 08:28
 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional