OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna INSPEKCIJSKA KONTROLA OBELEŽAVANJA ŽIVOTINJA

Obeležavanje i registracija životinja, kao i praćenje kretanja životinja čini jedan od osnovnih preduslova u zaštiti zdravlja životinja, a samim tim i zdravlja ljudi, jer omogućava utvrđivanje sledljivosti po principu „od farme do trpeze“ što je jedan od osnovnih postulata u bezbednosti hrane.

Inspekcijska kontrola obeležavanja i registracije životinja poboljšava i unapređuje sam sistem obeležavanja i registracije, što je veoma bitno za zdravstveni status naših životinja.

Očuvanjem zdravlja naših životinja, doprinosimo očuvanju i sopstvenog zdravlja.

Inspekcijska kontrola obeležavanja i registracije životinja se vrši na:

  • graničnim prelazima,

  • klanicama,

  • gazdinstvima na kojima se drže i čuvaju životinje.

Inspekcijska kontrola gazdinstava na kojima se drže u čuvaju goveda vrši se na 3% gazdinstava odabranih u Centralnoj bazi podataka prema analizi rizika, rađenoj prema posebnim kriterijumima koje priprema Uprava za veterinu.  Inspekcijska kontrola obeležavanja i registracije goveda radi se po prethodno utvrđenom godišnjem planu.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional