OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna INSTRUKCIJE I VODIČI
Instrukcije
 

Instrukcija kojom se utvrđuje opšti i posebni higijenski zahtevi i organizacija službene kontrole za proizvode i objekte koji se registruju za izvoz mleka i proizvoda od mleka na tržište Evropske Unije

pdf

Instrukcija kojom se utvrđuje opšti i posebni higijenski zahtevi i organizacija službene kontrole za proizvode i objekte koji se registruju za izvoz mleka i proizvoda od mleka na tržište Evropske Unije - Prilog 1

pdf

Instrukcija o postupku odobravanja i prijavljivanja objekata za izvoz na tržište zemalja Carinskog saveza(Ruska Federacija, Republika Belorusija i Republika Kazahstan)

pdf
   
Rezidue - Instrukcija za uzorkovanje
pdf

Lista supstanci

pdf

Nalog za uzorkovanje

pdf

Zahtev za ispitivanje

pdf

Topografija štitne žlezde

pdf

Kriterijumi za prihvatljivost uzoraka

pdf
   
Vodiči
 

Vodič za mikrobiološke kriterijume za hranu

pdf

Vodič za primenu HACCP

pdf

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional