ОДEЉЕЊЕ ЗА ВЕТЕРИНАРСКО ЈАВНО ЗДРАВСТВО обавља послове који се односе на:

  • стратешко планирање и креирање стручне политике и развојних програма у области безбедности хране животињског порекла и хране за животиње;
  • интегрисање система управљања заштитом здравља животиња и сертификације безбедности хране и производа животињског порекла;
  • развој програма и припремање процедура и поступака за утврђивање испуњености ветеринарско-санитарних услова за рад, регистровање или одобравање објеката за клање животиња, производњу и промет хране и производа животињског порекла, производњу и промет хране за животиње и објеката за сакупљање, складиштење, прераду, коришћење и уништавање лешева животиња и споредних производа животињског порекла;
  • припремање докумената за развој, увођење и проверу интерних система контроле произвођача у области безбедности хране, хране за животиње и споредних производа животињског порекла;
  • припремање редовних и ванредних програма систематског испитивања безбедности хране животињског порекла и хране за животиње;
  • планирање, припрему и учествовање у реализацији програма за успостављање и унапређење националног система безбедности хране, хране за животиње и система за прикупљање, складиштење, прераду, коришћење и уништавање споредних производа животињског порекла;
  • вођење Регистара објеката из области ветеринарског јавног здравства;
  • учешће у оцењивању ефективности система и припреми предлога корективних мера у области ветеринарско-санитарне контроле објеката и програма ветеринарског јавног здравства;
  • развој процедура за увођење система управљања квалитетом у области ветеринарског јавног здравства;