OBAVEŠTENJE O NALAZU STRUVITA U FILETIMA SKUŠE IZ HRVATSKE


Državni inspektorat Republike Hrvatske objavio je informaciju za potrošače o opozivu proizvoda Adriatic Queen, „Skuša fileti u maslinovom ulju“ , težine 105 g, broj lota  L12/03/20 V4,  zbog postojanja mogućnost pojave kristala “struvita”, proizvođača  “Sardina d.o.o” , Postira, Hrvatska. Kristali struvita nastaju spajanjem prirodnih, normalnih sastojaka mesa svih morskih plodova nakon što se riba sterilizuju u konzervi. Struviti ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi, jer se rastvaraju u želucu i ne akumuliraju u organizmu kao štetne materije. Medjutim, kako ovi kristali mogu biti veličine i do 1 cm i podsećaju na staklo, mogu dovesti, naročito kod mlađe populacije, do mehaničkog oštećenja usne duplje i gornjih organa za varenje. Prema informacijama iz RASFF Hrvatska, sporni lot je stavljen na tržište Češke i Slovačke. Istragom sprovedenom u Srbiji, utvrđeno je da se sporni lot konzerve skuše ne nalazi se u ovom trenutku u prometu na teritoriji Republike Srbije.

OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

BEZBEDNOST HRANE

 
Podaci o opštim i posebnim uslovima u objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla (skladištenje, hlađenje, zamrzavanje)
Podaci o opštim i posebnim uslovima u objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla (meso i proizvodi od mesa)
Podaci o opštim i posebnim uslovima u objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla (sirovo mleko, kolostrum i proizvodi od mleka)
Podaci o opštim i posebnim uslovima u objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla (meso riba i proizvodi od mesa riba)
Dnevna lista pregleda objekta za preradu jaja i proizvoda od jaja
Dnevna lista pregleda objekta za pakovanje meda i proizvoda od meda
Dnevna lista pregleda objekta za preradu mleka i proizvoda od mleka
Dnevna lista pregleda objekta za klanje papkara
Dnevna lista pregleda objekta za klanje, pakovanje ribe i proizvoda od ribe
Dnevna lista pregleda objekta za klanje živine
Kontrolna lista za službenu kontrolu sabirališta i sabirnih mesta sirovog mleka
Kontrolna lista - objekti za klanje domaćih papkara i kopitara, rasecanje mesa, proizvodnju usitnjenog mesa/poluproizvoda/msm-a i proizvodnju toplјene masti i čvaraka
Kontrolna lista - opšti uslovi higijene hrane skladišta sa temperaturnim režimom
Kontrolna lista - opšti uslovi higijene hrane
Kontrolna lista - posebni uslovi higijene hrane
   

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I DOBROBIT ŽIVOTINJA -

INSPEKCIJA

 
KL-01-02-02(Kontrolna lista - veterinarske stanice)
KL-02-02-02(Kontrolna lista - veterinarske stanice - evidencija)
KL-03-02-02(Kontrolna lista - veterinarske ambulante)
KL-04-01-01(Kontrolna lista - veterinarske ambulante - evidencija)
KL-05-01-01(Kontrolna lista - veterinarske ambulante - evidencija)
KL-06-02-02(Kontrolna lista - veterinarske klinikе za kućne ljubimce)
KL-07-01-01(Kontrolna lista - veterinarske klinikе za kućne ljubimce - evidencije)
KL-08-02-02(Kontrolna lista - veterinarske klinikе za ostale životinje)
KL-09-01-01(Kontrolna lista - veterinarske kliniке za ostale životinje - evidencije)
KL-10-01-01(Kontrolna lista - veterinarske službe - evidencije)
KL-11-01-01(Kontrolna lista - instituti)
KL-12-01-01(Kontrolna lista - laboratorije)
KL-13-01-01(Kontrolna lista DDD - uslovi)
KL-14-01-01(Kontrolna lista DDD - dezinfekcija prevoznih sredstava za prevoz životinja)
KL-15-01-01(Kontrolna lista - distributivni VO centri)
KL-16-02-02(Kontrolna lista - VO centri)
KL-17-02-02(Uslovi - dogon)
KL-18-02-02(Uslovi - stočne pijace)

KL-19-02-02(Uslovi - sabirni centar)

KL-20-01-02(Kontrolna lista - o obavezi vlasnika odnosno držalaca životinja)
KL-21-01-02(Kontrolna lista - dobrobit u objektima - opšti uslovi i evidencija)
KL-22-01-02(Kontrolna lista - dobrobit koka nosilja - alternativni način držanja)
KL-23-01-02(Kontrolna lista - dobrobit koka nosilja - neobogaćeni kavezi)
KL-24-01-02(Kontrolna lista - dobrobit koka nosilja - obogaćeni kavezi)

KL-25-01-02(Kontrolna lista - dobrobit svinja na farmama - zatvoren sistem - nerastovi,krmače,sisančad i prasad)

KL-26-01-02(Kontrolna lista - dobrobit svinja na farmi - tov - otvoren sistem)
KL-27-01-02(Kontrolna lista - dobrobit teladi na farmama)
KL-28-01-02(Kontrolna lista - dobrobit pilića za tov)
KL-29-02-02(Uslovi - prihvatilišta za životinje)
KL-30-02-02(Uslovi - pansioni za životinje)
KL-31-01-01(Kontrolna lista - prevozna sredstva za životinje)
KL-32-01-01(Kontrolna lista - odgajivačnice - glodari)
KL-33-01-01(Kontrolna lista - odgajivačnice - gmizavci - vodozemci)
KL-34-01-01(Kontrolna lista - odgajivačnice - psi)
KL-35-01-01(Kontrolna lista - odgajivačnice - ptice)
KL-36-01-01(Kontrolna lista - odgajivačnice - ribe)
KL-37-01-01(Kontrolna lista - odgajivačnice - tvorovi)
KL-38-01-01(Kontrolna lista - odgajivačnice - mačke)
KL-39-01-01(Prodavnica za životinje - petšop)
Kontrolna lista - objekat za karantiniranje životinja iz uvoza (odnosi se na goveda, ovce, koze, svinje i živinu)
Kontrolna lista - lista opreme, sredstava za rad i instrumenata veterinarske stanice
Kontrolna lista - lista opreme, sredstava za rad i instrumenata veterinarske ambulante
Kontrolna lista - lista opreme, sredstava za rad i instrumenata veterinarske ambulante za kućne lјubimce
Kontrolna lista za upis u registar - dobrobit životinja u odgajivačnicama
Kontrolna lista za upis u registar za oglede na životinjama - dobrobit životinja namenjenih u ogledne i druge naučne svrhe
Kontrolna lista za upis u registar - dobrobit životinja u prihvatilištima za životinje
Kontrolna lista za upis u registar - dobrobit životinja u zoološkim vrtovima i mini zoološkim vrtovima
Kontrolne liste, smernice, direktive
 
   

SPOREDNI PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG POREKLA

 
Direktiva o načinu postupanja veterinarskog inspektora prilikom korišćenja, popunjavanja i dostavlјanja kontrolnih lista u postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova i nadzora u objektima za sakuplјanje i tretiranje sporednih proizvoda životinjskog porekla (2012. godina)
Direktiva o načinu postupanja veterinarskog inspektora prilikom korišćenja, popunjavanja i dostavlјanja kontrolnih lista u postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova i nadzora u objektima za sakuplјanje i tretiranje sporednih proizvoda životinjskog porekla (2013. godina)
Kompost
 
Hrana za kućne ljubimce
 
Međuobjekat
 
Objekat za preradu - kategorije 1 i 2
 
Objekat za preradu - kategorija 3
 
Obrađena koža
 
Spalјivanje i kospalјivanje
 
Tretirano perje
 
Trofeji
 
   

LEKOVI - INSPEKCIJA

 
Kontrolna lista - kontrola kvaliteta lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini
Kontrolna lista - proizvodnja nesterilnih lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini
Kontrolna lista - proizvodnja sterilnih lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini
Kontrolna lista - promet na veliko lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini (zastupnik, uvoznik i nosilac dozvole za lek)
Kontrolna lista - promet na veliko lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini
Kontrolna lista - veterinarska apoteka sa galenskom laboratorijom
Kontrolna lista - veterinarska apoteka
Utvrđujuća kontrolna lista - izdavanje dozvole za proizvodnju lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini
Utvrđujuća kontrolna lista - izdavanje dozvole za proizvodnju imunoloških lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini
Utvrđujuća kontrolna lista - promet na veliko lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini
Utvrđujuća kontrolna lista - veterinarska apoteka sa galenskom laboratorijom
Utvrđujuća kontrolna lista - veterinarska apoteka

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional