OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna OBELEŽAVANJE GOVEDA

Kampanja obeležavanja i registracije goveda započeta je 2003.godine u okviru projekta finansiranog od strane Evropske agencije za rekonstrukciju.

Od početka kampanje obeležavanja i registracije goveda pa do danas, postignuti su sledeći rezultati:

 • više od 3.200.000 obeleženih goveda

 • više od 300.000 registrovanih gazdinstava na kojima se drže i čuvaju goveda

 • uspostavljanje sistema kontrole praćenja kretanja goveda

 • praćenje podataka o sprovođenju mera zdravstvene zaštite životinja kod goveda

U aprilu 2008. godine u Upravi za veterinu, započet je projekat finansiran od strane Evropske unije “Tehnička podrška sistemu obeležavanja i registracije životinja u Republici Srbiji ”, koji je uspešno završen u aprilu 2010. godine.

 

Sistem obeležavanja i registracije goveda u potpunosti usklađen sa zahtevima Evropske unije

 

 • Novi Pravilnik o načinu obeležavanja goveda i vođenja evidencije o obeleženim govedima

 • Unapređenje Centralne baze podataka

 • Inspekcijska kontrola obeležavanja i registracije goveda na osnovu analize rizika

 • Priručnici za veterinarske stanice

 • Priručnici za vlasnike/držaoce goveda

 • Instrukcije za veterinarsku inspekciju – inspekcijska kontrola obeležavanja i registracije goveda

 • Podizanje svesti o važnosti postojanja sistema obeležavanja i sledljivosti životinja

Ovde možete preuzeti flajer u PDF formatu

Klikni mišem na sliku

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional