OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna REGISTAR NA GAZDINSTVU

Registar na gazdinstvu jeste poseban dosije odnosno skup dokumenata u kome vlasnik, odnosno držalac životinja evidentira sve događaje na gazdinstvu vezane za obeležavanje i praćenje kretanja životinja.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, je počela sa distribucijom prvih količina registara na gazdinstvu za gazdinstva na kojima se drže i uzgajaju goveda i planirano je da se u toku sprovođenja Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2011. godinu, distribuira celokupna količina svim vlasnicima odnosno držaocima goveda. Planirano je da se u toku godine distribuiraju i registri za gazdinstva, na kojima se drže i čuvaju svinje i ovce i koze, svim vlasnicima odnosno držaocima životinja.

Registar na gazdinstvu za goveda u elektronskoj verziji možete preuzeti OVDE.

 

Registar na gazdinsvu svinje

Registar na gazdinstvu za svinje možete preuzeti OVDE.

 

Registar na gazdinsvu svinje

Registar na gazdinstvu za ovce i koze možete preuzeti OVDE.

 

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional