Стандарди ЦС за увоз меса и производa

Уредба о јединственом поступку обављања заједничких провера објеката и узимања узорака роба (производа), који подлежу ветеринарској контроли (надзору)
Правилник о ветеринарском прегледу животиња за клање и ветеринарско-санитарној експертизи меса и месних производа
ЈЕДИНСТВЕНИ ВЕТЕРИНАРСКИ(ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНИ) ЗАХТЕВИ у односу на робу, која подлеже ветеринарској контроли (надзору)
Упутство за ветеринарско обележавање меса

Стандарди ЦС за увоз млека и производа

Уредба о јединственом поступку обављања заједничких провера објеката и узимања узорака роба (производа), који подлежу ветеринарској контроли (надзору)
ЈЕДИНСТВЕНИ ВЕТЕРИНАРСКИ(ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНИ) ЗАХТЕВИ у односу на робу, која подлеже ветеринарској контроли (надзору)
Технички Правилник за млеко и млечне производе

Стандарди ЦС за увоз меда и производа

ЈЕДИНСТВЕНИ ВЕТЕРИНАРСКИ(ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНИ) ЗАХТЕВИ у односу на робу, која подлеже ветеринарској контроли (надзору)

Стандарди ЦС за увоз риба и производа

Меморандум о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Федеранлне службе за ветеринарску и фитосанитарну контролу (Руска Федерација) о условима испоруке рибе, рибљих и морских производа из Републике Србије у Руску Федерацију

Стандарди за увоз прехрамбених производа и меда у САД

Стандарди за увоз прехрамбених производа и меда у САД