Набавка услуге – Анализа предлога и мера неопходних за имплементацију Microsoft Active Directory инфраструктуре

Набавка услуге – Анализа предлога и мера неопходних за имплементацију Microsoft Active Directory инфраструктуре број 000814988 2024 14841 005 000 405 001 Позив преузети овде. Обавештење о закљученом уговору може се […]

Јавна набавка – Агенцијске услуге за набавку авионских карата и обезбеђења хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Управи за ветерину

Јавна набавка – Агенцијске услуге за набавку авионских карата и обезбеђења хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Управи за ветерину број 000739664 2024 14841 […]

Набавка услуге – Обнова zoomroom за онлајн састанке и презентације

Набавка услуге – Обнова zoomroom за онлајн састанке и презентације број 000585103 2024 14841 005 000 405 001 Позив преузети овде. Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде.  27.03.2024. Facebook […]

Набавка услуге – одржавање рачунара, штампача и фотокопир апарата

Набавка услуге – одржавање рачунара, штампача и фотокопир апарата број 000333336 2024 14841 005 000 405 001 Позив преузети овде. Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде.  16.03.2024. Facebook Twitter […]

Набавка услуге – Обнова zoomroom за онлајн састанке и презентације

Набавка услуге – Обнова zoomroom за онлајн састанке и презентације број 000247973 2024 14841 005 000 405 001 Позив преузети овде. Обавештење о обустави поступка може се преузети овде. 13.02.2024. Facebook […]