ИНТЕРНИ КОНКУРС У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ – 22.06.2022. ГОДИНЕ

Текст конкурса може се преузети овде. Образац пријаве за рм може се преузети овде. Листа кандидата међу којима се спроводи изборни поступак може се преузети овде. Листа кандидата који су испунили мерила за избор може […]

Кодекс понашања државних службеника

Поштовани грађани, Управа за ветерину вас обавештава да притужбе на понашање државних службеника, у свему у складу са Кодексом понашања државних службеника (“Сл.гласник бр. 29/2008, 30/2015, 20/2018, 42/2018, 80/2019, 32/2020),  можете поднети како […]

Информација о појави авијарне инфлуенце код дивљих птица

Присуство вируса  авијарне  инфлуенце (поттипа H5N8) код дивљих птица потврђено је код угинулих лабудова 01.10. 2021. године на територији општине Земун,  06.10.2021  код два лабуда у Борчи и на локацији Ковилово, општина Палилула, […]