Јавна набавка – Услуга сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова за Партију 3

Јавна набавка – Услуга сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова за Партију 3 број 404-02-287/2023-05 Позив преузети овде. Исправку позива преузети овде. 21.07.2023 Позив – пречишћени текст преузети […]

Набавка услуга – Штампање образаца за потребе ветеринарске инспекције

Набавка услуга – Штампање образаца за потребе ветеринарске инспекције број 404-02-284/2023-05 Позив преузети овде. Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде. 19.07.2023 Facebook Twitter Linkedin Email

Набавка услуга – Одржавање лиценце за лабораторијско информациони систем – ОБУСТАВЉЕН

Набавка услуга – Одржавање лиценце за лабораторијско информациони систем број 404-02-261/2023-05 Позив преузети овде. Обавештење о обустави поступка може се преузети овде. 26.06.2023 Facebook Twitter Linkedin Email

Јавна набавка добара – Туберкулин за примену на животињама – лек за дијагностичко испитивање на туберкулозу – ОБУСТАВЉЕН

Јавна набавка добара – Туберкулин за примену на животињама – лек за дијагностичко испитивање на туберкулозу број 404-02-259/2023-05 Позив преузети овде. Одлука о обустави поступка може се преузети овде. 06.07.2023 Обавештење […]

Јавна набавка услуга – Одржавање, развој информационих система Управе за ветерину (основних и апликативних) и примена нових информационих технологија на пословима одрзавања и развоја

Јавна набавка услуга – Одржавање, развој информационих система Управе за ветерину (основних и апликативних) и примена нових информационих технологија на пословима одрзавања и развоја број 404-02-247/2023-05 Позив преузети овде. Одлука о […]

Јавна набавка – Услуга сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова за Партију 2,3,6 и 8

Јавна набавка – Услуга сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова за Партију 2,3,6 и 8 број 404-02-249/2023-05 Позив преузети овде. Одлука о обустави поступка за Партију 3 може […]