Јавна набавка добара – пнеуматика за службена возила

Јавна набавка добара – пнеуматика за службена возила број 001541610 2024 14841 005 000 405 001 Позив преузети овде. Одговор 1 може се преузети овде. 10.05.2024 Позив – пречишћени текст преузети овде. 10.05.2024 […]

Набавка услуга обезбеђивања сигурносних копија, антивирус заштите клијената и сервера, аутоматизовање сертификације докумената, централизација размена података, консолидација докумената и оптимизација капацитета за смештај података према организационој структури

Набавка услуга обезбеђивања сигурносних копија, антивирус заштите клијената и сервера, аутоматизовање сертификације докумената, централизација размена података, консолидација докумената и оптимизација капацитета за смештај података према организационој структури број 001550637 2024 14841 […]

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину

Tекст Конкурса – Управа за ветерину преузети – овде Образац пријаве конкурса радно место број 1 преузети – овде Образац пријаве конкурса радно место број 2 преузети – овде Информација о материјалима за припрему кандидата за […]

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину

Tекст Конкурса – Управа за ветерину преузети – овде Образац пријаве конкурса радно место број 1 преузети – овде Образац пријаве конкурса радно место број 2 преузети – овде Списак кандидата за радно место под редним […]

Набавка услуга – транспорта пакета и докумената у земљи и иностранству

Набавка услуга – транспорта пакета и докумената у земљи и иностранству број 001181485 2024 14841 005 000 405 023 Позив се може преузети овде. Извештај о приспелим понудама за услуге транспорта […]