План спровођења надзора на авијарну инфлуенцу у популацији живине и дивљих птица на територији Републике Србије
Прилози надзор авијарна инфлуенца
Информација о условима за увоз живине, птица и производа живинског порекла поводом појаве Авијарне инлуенце у европским земљама
Информација о појави Авијарне инфлуенце(Птичијег грипа) у европи
Табела жаришта
Авијарна инфлуенца – Упутство за живинаре
Авијарна инфуенца – Информације за ветеринаре
Авијарна инфуенца – Лифлет
Решење о проглашењу зараженог и угроженог подручја од заразне болести Авијарне инфлуенце
Наредба о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести авијарна инфлуенца у Републику Србију
Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести авијарна инфлуенца, као и начину њиховог спровођења, „Сл. гласник РС“, бр. 7/10
Наредба о измени Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести птица авијарна инфлуенца у Републику Србију