Контакт телефон Националног кризног центра – 011/311-7100 

План спровођења надзора болест НД
Прилози спровођења надзора болест НД
Табела за извештавање НД
Информације за ветеринаре
Информације за власнике животиња
Лифлет
Информација о набавци добара – 400.000 доза вакцина за краве против заразне болести НОДУЛРНИ ДЕРМАТИТИС – DERMATITIS NODOSA – LUMPY SKIN DISEASE
Упутство за унос података о вакцинацији говеда против болести нодуларног дерматитиса
Процедура о начину поступања са сировом и обрађеном кожом пријемчивих врста животиња(говеда, бивола и дивљих преживара) на угроженом и зараженом подручју због појаве болести квргаве коже на територији Републике Србије, као и приликом увоза обрађене коже из држава које нису слободне од болести квргаве коже
Обавештење о могућности извоза у или провоза кроз Аустрију пошиљке обрађених кожа говеда, бивола и дивљих преживара која потиче из одобреног објекта за обраду коже који се налазе на зараженој или угроженој територији због појаве болести квргаве коже
Обавештење о могућности извоза у или провоза кроз Мађарску пошиљке обрађених кожа говеда, бивола и дивљих преживара која потиче из одобреног објекта за обраду коже који се налазе на зараженој или угроженој територији због појаве болести квргаве коже
Обавештење о могућности извоза у или провоза кроз Италију пошиљке обрађених кожа говеда, бивола и дивљих преживара која потиче из одобреног објекта за обраду коже који се налазе на зараженој или угроженој територији због појаве болести квргаве коже
Решење о забрани промета и јавног окупљања
Одржан састанак о болести квргаве коже у Бриселу
Процедура о начину поступања у циљу потврде случаја нодуларног дерматитиса приликом сровођења вакцинације
Информација у вези извоза
Решење о промету, кретању и јавном окупљању говеда на сајмовима, изложбама, сточним пијацама и догонима на територији Републике Србије у ситуацији присуства болести Нодуларног дерматитиса и спровођења заштитне вакцинације
Инструкција о поступку доношења решења о престанку мера на зараженим газдинствима, зараженом и угроженом подручју због појаве нодуларног дерматитиса
Инструкција о начину плаћања извршених услуга вакцинације говеда против болести квргаве коже..
ФАО приручник за Нодуларни Дерматитис