OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

AKT O BEZBEDNOSTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONOG SISTEMA UPRAVE ZA VETERINU

Dana 13.10.2021.godine Uprava za veterinu usvojila je akt o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema koji možete preuzeti ovde.

Poslednje ažurirano četvrtak, 14 oktobar 2021 12:40
 

INFORMACIJA O POJAVI AVIJARNE INFLUENCE KOD DIVLJIH PTICA

Prisustvo virusa  avijarne  influence (pottipa H5N8) kod divljih ptica potvrđeno je kod uginulih labudova 01.10. 2021. godine na teritoriji opštine Zemun,  06.10.2021  kod dva labuda u Borči i  na lokaciji Kovilovo, opština Palilula, na širem području grada Beograda.

Uprava za veterinu je donela Rešenja kojim su utvrđene mere koje se sprovode u zaraženom i ugroženom području od zarazne bolesti Avijarna influenca kod divljih ptica, a u cilju suzbijanja i sprečavanja širenja ove zarazne bolesti. Zaraženim područjem u skladu sa Rešenjem smatra se područje od najmanje 3 km u poluprečniku, a ugroženim područjem krug od najmanje 10 km u poluprečniku od žarišta, odnosno lokacija na kojima su pronađene uginule ptice.

Avijarna influenca izazvana virusom pottipa H5N8, nije zoonoza, odnosno ne prenosi se sa obolelih i zaraženih ptica na ljude, ali može izazvati veoma velike ekonomske štete ukoliko se sa divljih ptica prenese na domaću živinu.

Sprovođenje aktivnog i pasivnog nadzora, odnosno kontrole zdravstvenog stanja živine u potencijalno rizičnim područjima blizu vodenih površina sa divljim pticama, zatvaranje živine u objekte, sprečavanje direktnog i indirektnog kontakta između divljih ptica i živine i podizanje biosigurnosnih i higijenskih mera na gazdinstvima su osnovne preventivne mere koje se preduzimaju u cilju sprečavanja pojave i širenja ove zarazne bolesti.  

Radi sprečavanja širenja i suzbijanja bolesti, obavezna je prijava svakog slučaja uginuća divljih ptica na prirodnim staništima i vodenim površinama, kao i prijava povećanog uginuća ili znakova bolesti kod živine i ptica na gazdinstvu, nadležnom veterinarskom inspektoru ili veterinaru.

Za vreme trajanja mera u zaraženom i ugroženom području, obavezno je zatvaranje domaće živine i ptica u objekte na gazdinstvu, a zabranjeno je održavanje sajmova živinarstvai ukrasnih ptica, kao i promet živine, jaja, mesa i iznutrica poreklom od živine sa zaraženog područja.

Na sajtu Uprave za veterinu se nalaze uputstva i informacije za uzgajivače živine, veterinare, lifleti.

Poslednje ažurirano sreda, 13 oktobar 2021 08:47
 

OBAVEŠTENJE POVODOM ZAHTEVA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Obaveštenje možete preuzeti ovde.

 

OBAVEŠTENJE O POČETKU PROLEĆNE KAMPANJE ORALNE VAKCINACIJE LISICA I DRUGIH DIVLJIH MESOJEDA POTIV BESNILA - PROLEĆE 2021.GODINE

Obaveštenje o početku prolećne kampanje oralne vakcinacije lisica i drugih divljih mesojeda protiv besnila možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o planu sprovođenja prolećne kampanje oralne vakcinacije lisica i drugih divljih mesojeda protiv besnila možete preuzeti ovde.

Poslednje ažurirano utorak, 25 maj 2021 07:02
 

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UDRUŽENJA „Aranđelovčani & Aranđelovčanke“

Dana 7. maja 2021. godine u prostorijama Uprave za veterinu, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede održan je sastanak sa predstavnicima udruženja „Aranđelovčani & Aranđelovčanke“ u vezi zbrinjavanja napuštenih pasa i mačaka na teritoriji Republike Srbije. Tom prilikom navedeno Udruženje je uručilo zahtev u pisanoj formi sa obrazloženim predlozima koji su uočeni sa njihove strane.

Na sastanku su dogovorene dalje aktivnosti.  Uprava za veterinu analiziraće predložene zahteve i njihovu usklađenost za zakonom, nakon čega će se inicirati novi sastanak radi dalje saradnje po ovim pitanjima.


Poslednje ažurirano petak, 07 maj 2021 12:56
 

OBAVEŠTENJE POVODOM POJAVE AVIJARNE INFLUENCE KOD DIVLJIH PTICA (HPAI/H5N8) U REPUBLICI SRBIJI

Na teritoriji opštine Kula u Zapadnobačkom upravnom okrugu, je kod 2 uginula labuda 06.03 2021. i 12.03.2021. godine potvrđena Avijarna influenca kod divljih ptica.

Nakon laboratorijske potvrde virusa u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za Avijarnu influencu VSI“Kraljevo“ u uzorku uginulog labuda u Kuli, na Velikom bačkom kanalu i laboratorijske potvrde uzročnika u uginulom labudu na Velikom bačkom kanalu između Sivca i Malog Stapara, Rešenjem Uprave za veterinu utvrđene su mere koje se sprovode u zaraženom i ugroženom području od zarazne bolesti Avijarna influenca kod divljih ptica, a u cilju suzbijanja i sprečavanja širenja ove zarazne bolesti.

Zaraženim područjem se smatra područje od najmanje 3 km u poluprečniku, a ugroženim područjem krug od najmanje 10 km u poluprečniku od žarišta, odnosno lokacija na kojima su pronađene uginule ptice.

Avijarna influenca izazvana virusom pottipa H5N8, nije zoonoza, odnosno ne prenosi se sa obolelih i zaraženih ptica na ljude, ali može izazvati veoma velike ekonomske štete ukoliko se sa divljih ptica prenese na domaću živinu.

Radi sprečavanja širenja i suzbijanja bolesti, obavezna je prijava svakog slučaja uginuća divljih ptica na prirodnim staništima i vodenim površinama, kao i prijava povećanog uginuća ili znakova bolesti kod živine i ptica na gazdinstvu, nadležnom veterinarskom inspektoru ili veterinaru.

Za vreme trajanja mera u zaraženom i ugroženom području, obavezno je zatvaranje domaće živine i ptica u objekte na gazdinstvu, a zabranjeno je održavanje sajmova živinarstva i ukrasnih ptica, kao i promet živine, jaja, mesa i iznutrica poreklom od živine sa zaraženog područja.

Na teritoriji Zapadnobačkog i Južnobačkog upravnog okruga, aktiviran je Regionalni krizni centar (RKC) za Avijarnu influencu u čijem sastavu su Veterinarski specijalistički institut (VSI) “Sombor“ i Naučni institut za veterinarstvo (NIV) “Novi Sad“, Odsek veterinarske inspekcije u Zapadnobačkom i Južnobačkom upravnog okrugu, nadležna lovna inspekcija,  veterinarske stanice sa zaraženog i ugroženog područja, pripadnici MUP/PU Sombor, predstavnici lokalnih samouprava, i drugih relevantnih ustanova i institucija. Koordinaciju aktivnosti RKC vrši Nacionalni  krizni centar (NKC) Uprave za veterinu.

Poslednje ažurirano sreda, 17 mart 2021 09:22
 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional