Ванредни инспекцијски надзор и контрола објекта за прераду млека у Краљеву

Ветеринарски  инспектор рашког управног округа дана 23.02.2017.године,  извршио је ванредни  инспекцијски надзор објекта за прераду млека, млекаре  “Mlekara Milky“ у Метикошима- Краљево. Том приликом стављено је ван промета 4.232кg хране (у типу […]

Јавна набавка добара – Вакцина против болести плавог језика

Дана 24.02.2017. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке добара – Вaкцина прoтив болести плавог језика, број 404-02-89/3/2017-05. Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa мoжe сe прeузeти oвдe. Invitation for Bids […]

Јавна набавка мале вредности – Агенцијске услуге за набавку авионских карата и обезбеђења хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Управи за ветерину

Дана 14.02.2017. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке мале вредности – Агенцијске услуге за набавку авионских карата и обезбеђења хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи […]

Јавна набавка услуга одржавања развојних, продукционих и бекап сервера и виртуелних машина

Дана 03.02.2017. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке услуга одржавања развојних, продукционих и бекап сервера и виртуелних машина, број 404-02-47/2017-05. Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa мoжe сe прeузeти oвдe. […]