Jавнa набавкa мале вредности услуга – oдржавање развојних продукционих и бекап сервера и виртуелних машина

Позив за подношење понуда може се преузети овде.27.03.2020 Конкурсна документација може се преузети овде.27.03.2020 Одлука о додели уговора може се преузети овде.16.04.2020 Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде.27.04.2020 Facebook […]

Јавна набавка услуга – смештај сервера ветеринарског информационог система Централне базе

Позив за подношење понуда може се преузети овде.25.03.2020 Конкурсна документација може се преузети овде.25.03.2020 Одлука о додели уговора може се преузети овде.16.04.2020 Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде.28.04.2020 Facebook […]

Јавна набавка добара – вакцина против болести класичне куге свиња

Позив за подношење понуда може се преузети овде.16.03.2020 Конкурсна документација може се преузети овде.16.03.2020 Измена конкурсне документације може се преузети овде.17.03.2020 Одлука о додели уговора може се преузети овде.16.04.2020 Обавештење о […]

Jавна набавка – услуга штампања пасоша за говеда и кућне љубимце

Позив за подношење понуда може се преузети овде.06.03.2020 Конкурсна документација може се преузети овде.06.03.2020 Одлука о додели уговора може се преузети овде.08.04.2020 Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде.16.04.2020 Facebook […]