Јавна набавка услуга – одржавање и развој информационих система Управе за ветерину (основних и апликативних) и примена нових информационих технологија на пословима одржавања и развоја

Јавни позив може се преузети овде.30.01.2021 Одлука о додели уговора може се преузети овде.08.03.2021 Обавештење о додели уговора може се преузети овде.12.03.2021 Facebook Twitter Linkedin Email

Јавна набавка – вакцина против болести плавог језика за овце

Јавни позив може се преузети овде.29.01.2021 Одговор 1 може се преузети овде.19.02.2021 Јавни позив – пречишћени текст може се преузети овде.25.02.2021 Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива може се преузети овде.25.02.2021 Обавештење […]

Сагласност за одобрење за увоз нерегистрованог лека – вакцине против болести плавог језика за овце

Више информација можете погледати овде. Facebook Twitter Linkedin Email

План Јавних набавки за 2021.Годину

План Јавних набавки може се преузети овде.27.01.2021 Измена 1 Плана јавних набавки може се преузети овде.21.05.2021 Измена 2 Плана јавних набавки може се преузети овде.24.05.2021 Измена 3 Плана јавних набавки може се преузети овде.07.06.2021 Измена 4 Плана јавних набавки може се преузети овде.01.07.2021 Facebook Twitter Linkedin Email