План Јавних набавки за 2021.Годину

План Јавних набавки може се преузети овде.27.01.2021

Измена 1 Плана јавних набавки може се преузети овде.21.05.2021

Измена 2 Плана јавних набавки може се преузети овде.24.05.2021

Измена 3 Плана јавних набавки може се преузети овде.07.06.2021

Измена 4 Плана јавних набавки може се преузети овде.01.07.2021