Акцијска контрола промета хране животињског порекла на пијаци „Бубањ Поток“

Републичка ветеринарска инспекција је у сарадњи са комуналном полицијом, у суботу 12.3.2016.године, извршила службену контролу промета хране животињског порекла на робној пијаци у Бубањ Потоку.

Контролисано је пет физичких лица који су изложили продаји храну без порекла и без декларација на српском језику. Повучено је из промета 219,9 кг производа од меса, 93 кг производа од млека и 7 кг меда.

Истом приликом је извршена и контрола свих шест ресторана на пијаци од чега су у пет утврђене неправилности. Повучено је из промета 113,3 кг производа од меса.
Све количине хране животињског порекла повучене из промета су предате на нешкодљиво уклањање у овлашћеној организацији.

Против лица затечених у прекршају ће бити поднети захтеви за покретање прекршајног поступка, а ветеринарска инспекција ће обавестити санитарну инспекцију о стању хигијене и особља у контролисаним ресторанима ради предузимања мера из њихове надлежности.