Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња

Због превентиве и благовременог реаговања услед појаве болести афричка куга свиња на делу општине Младеновац,Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде обезбедило је две
телефонске линије на које узгајивачи и власници газдинства на територији читаве Репубилике Србије,могу пријавити промене здраственог стања животиња,угинућа свиња на свом газдинству
,угинуле дивље свиње или лешеве свиња на јавним површинама(шумама,депонијама,ливадама).