EFSA је припремила нови корпорацијиски видео

Мисија EFSA је промовисање одрживих прехрамбених система широм Европе као и обезбеђивање безбедности хране. Напори које EFSA улаже да би испунила мисију су засновани на најновијој науци и признању да је људско здравље уско повезано са добробити животиња, биљака и животном средином.

У овом кратком видеу сазнаћете како EFSA ради заједно са заинтересованим странама и партнерима у ЕУ, и ван ЕУ, на решавању изазова када је у питању безбедност хране: