Информација у вези угинућа птица на територијама општина Зајечар, Књажевац и Неготин

Након вести о великом броју угинулих птица на подручју Општина Зајечар, Књажевац и Неготин, Управа за ветерину упутила је захтев Ветеринарској инспекцији и Ветеринарском специјалистичком институту Зајечар из Зајечара да доставе информације о предузетим мерама у вези поменутог масовног угинућа птица. На основу добијених информација са терена ради се о налазу већег броја угинулих птица и то углавном дроздова и у нешто мањој мери чворака и црвендаћа. Осим присуства великог броја угинулих птица у неколико протеклих дана, на јавним површинама насељених места, ораницама и шумама, уочени су и клинички симптоми код живих јединки: слабост, депресија, дезорјентисаност, (која се огледала у томе да су птице ударале у препреке), нису реаговале, нити бежале од других животиња и људи.  Ветеринарски институт Зајечар примио је узорке угинулих птица 29.03.2013.