Ветеринарско санитарну контролу увоза и транзита пошиљака живих животиња, производа животињског порекла и хране за животиње, обавља гранична ветеринарска инспекција на одређеним граничним прелазима. Правилником о врстама пошиљки које подлежу ветеринарско санитарној контроли и начину обављања ветеринарско санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима «Сл.гласник РС» бр. 56/10, дат је списак живих животиња и производа који подлежу ветеринарско санитарној контроли приликом уношења у Републику Србију.

https://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm

Годишњи извештај одељења ГВИ за 2017.годину  овде.
Годишњи извештај одељења ГВИ за 2018.годину  овде.
Годишњи извештај одељења ГВИ за 2019.годину  овде.
Годишњи извештај одељења ГВИ за 2020.годину  овде.
Годишњи извештај одељења ГВИ за 2021.годину  овде.
Годишњи извештај одељења ГВИ за 2023.годину  овде.


Годишњи план инспекцијског надзора одељења Граничне Ветеринарске Инспекције управе за ветерину за 2018. годину овде.
Годишњи план инспекцијског надзора одељења Граничне Ветеринарске Инспекције управе за ветерину за 2019. годину овде.
Годишњи план инспекцијског надзора одељења Граничне Ветеринарске Инспекције управе за ветерину за 2020. годину овде.
Годишњи план инспекцијског надзора одељења Граничне Ветеринарске Инспекције управе за ветерину за 2021. годину овде.
Годишњи план инспекцијског надзора одељења Граничне Ветеринарске Инспекције управе за ветерину за 2022. годину овде.
Годишњи план инспекцијског надзора одељења Граничне Ветеринарске Инспекције управе за ветерину за 2023. годину овде.
Годишњи план инспекцијског надзора одељења Граничне Ветеринарске Инспекције управе за ветерину за 2024. годину овде.