ИНТЕРНИ КОНКУРС У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ – 02.08.2022. ГОДИНЕ

Текст конкурса може се преузети овде.
Образац пријаве за рм 1 може се преузети овде.
Образац пријаве за рм 2 може се преузети овде.
Образац пријаве за рм 3 може се преузети овде.
Образац пријаве за рм 4 може се преузети овде.
Образац пријаве за рм 5 може се преузети овде.
Образац пријаве за рм 6 може се преузети овде.
Образац пријаве за рм 7 може се преузети овде.
Листа кандидата међу којима се спроводи изборни поступак може се преузети овде.
Листа кандидата који су испунили мерила за избор може се преузети овде.