ИНТЕРНИ КОНКУРС У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ – 24.03.2022. ГОДИНЕ

Текст интерног конкурса може се преузети овде.
Образац пријаве за рм 1 може се преузети овде.
Образац пријаве за рм 2 може се преузети овде.
Образац пријаве за рм 3 може се преузети овде.
Образац пријаве за рм 4 може се преузети овде.
Образац пријаве за рм 5 може се преузети овде.
Образац пријаве за рм 6 може се преузети овде.
Образац пријаве за рм 7 може се преузети овде.
Образац пријаве за рм 8 може се преузети овде.
Образац пријаве за рм 9 може се преузети овде.
Образац пријаве за рм 10 може се преузети овде.
Списак кандидата према шифрама међу којима се спроводи изборни поступак може се преузети овде.
Листу кандидата за радно место број 1 може се преузети овде.
Листу кандидата за радно место број 6 може се преузети овде.
Листу кандидата за радна места можете преузети овде.