ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

На основу члана 30. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр.79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014), члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),Одлуке о измени финансијског плана за 2017. годину, број 401-00-6/2017-05/1 почев од 25.05.2017. године, Одлуке о измени финансијског плана, број 401-00-6/2017-05/02 од 15.06.2017. године, а по овлашћењу министра пољопривреде и заштите животне средине број: 119-01-8/6/2017-09 од 07.06.2017. године, в.д. диретор Управе за ветерину донео је Одлуку о усвајању измене Плана јавних набавки за 2017. годину (преузети овде).

Измена Плана јавних набавки за 2017. годину можете преузети овде.

Измена 2 Плана јавних набавки за 2017. годину можете преузети овде.