Јавна набавка добара – антивирус заштите рачунара и израда резервних копија података радних станица на локацији

Јавна набавка добара – антивирус заштите рачунара и израда резервних копија података радних станица на локацији број 404-02-203/2023-05

Позив преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде. 23.05.2023