Јавна набавка добара – аутомобила за потребе Управе за ветерину

Јавни позив може се преузети овде.04.08.2021

Одлука о додели уговора може се преузети овде.09.09.2021

Одлука о обустави поступка може се преузети овде.01.10.2021

Обавештење о обустави поступка може се преузети овде.01.10.2021