Јавна набавка добара – мобилни телефони

Позив за подношење понуде може се преузети овде.

Конкурсна документација може се преузети овде.

Измена конкурсне докуменатације може се преузети овде.

Одлука о обустави поступка може се преузети овде.

Обавештење о обустави поступка може се преузети овде.