Јавна набавка добара – набавка 600.000 доза вакцина за говеда против заразне болести НОДУЛАРНИ ДЕРМАТИТИС – DERMATITIS NODOSA – LUMPY SKIN DISEASE

Управа за ветерину – Министарства пољопривреде и заштите животне средине, покренула је дана 24.06.2016. године, поступак јавнe набавкe у преговарачком поступку –  набавка 600.000 доза вакцина за говеда против  заразне болести НОДУЛАРНИ ДЕРМАТИТИС – DERMATITIS NODOSA – LUMPY SKIN DISEASE, број јавне набавке П-13/2016.

Обавештење о покретању поступка мoжe сe прeузeти oвдe.

Кoнкурснa дoкумeнтaциja мoжe сe прeузeти oвдe.

Измена конкрусне документације може се преузети овде.

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Питања и одговори 3

Питања и одговори 4

Одлука о додели уговора може се преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде.