Јавна набавка добара – набавка електричне енеригије

Позив за подношење понуда може се преузети овде.

Конкурсна документација мале вредности ЈН МВ 8/2018  може се преузети овде.

Одговор на захтев  ЈН МВ 8/2018  може се преузети овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН МВ 8/201 може се преузети овде.

Одлука о додели уговора ЈН МБ 8/2018 може се преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору  ЈН МВ 8/2018  може се преузети овде.