Јавна набавка добара – набавка електричне енеригије

Позив за подношење понуда може се преузети овде.

Конкурсна документација мале вредности може се преузети овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  може се преузети овде.

Измена 1 Kонкурсне документације  може се преузети овде.

Одлука о додели уговора  може се преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору  може се преузети овде.