Јавна набавка добара – набавка погонског горива за службене аутомобилима (по партијама)

Позив за подношење понуда  може се преузети овде.

Конкурсна документација  може се преузети овде.

Измена конкурсне документације може се преузети овде.

Измена конкурсне документације 2 може се преузети овде.

Одговор на захтев за додатне информације или појашњења може се преузети овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда може се преузети овде.

Одлука о додели уговора партија 1 може се преузети овде.

Одлука о додели уговора партија 2 може се преузети овде.

Одлука о додели уговора партија 3 може се преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору партија 1 може се преузети овде. 05.09.2019

Обавештење о закљученом уговору партија 2 може се преузети овде. 05.09.2019

Обавештење о закљученом уговору партија 3 може се преузети овде. 30.09.2019