Јавна набавка добара – пнеуматика за службена возила

Јавна набавка добара – пнеуматика за службена возила број 001541610 2024 14841 005 000 405 001

Позив преузети овде.

Одговор 1 може се преузети овде. 10.05.2024

Позив – пречишћени текст преузети овде. 10.05.2024

Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива може се преузети овде. 10.05.2024

Одговор 2 може се преузети овде. 14.05.2024

Позив – пречишћени текст преузети овде. 14.05.2024

Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива може се преузети овде. 14.05.2024

Одговор 3 може се преузети овде. 15.05.2024

Позив – пречишћени текст преузети овде. 16.05.2024

Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива може се преузети овде. 16.05.2024

Одговор 4 може се преузети овде. 27.05.2024

Одговор 5 може се преузети овде. 27.05.2024