Јавна набавка добара – погонско гориво за службене аутомобиле

Позив за подношење понуда може се преузети овде.09.06.2020

Конкурсна документација може се преузети овде.09.06.2020

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда може се преузети овде.15.07.2020

Одлука о додели уговора може се преузети овде.31.07.2020

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 може се преузети овде.05.08.2020

Обавештење о закљученом уговору за партију 2 може се преузети овде.05.08.2020