Јавна набавка добара – проширење NGFW кластера Fortinet на резервној локацији Дата центра Управе за ветерину

Јавна набавка добара – проширење NGFW кластера Fortinet на резервној локацији Дата центра Управе за ветерину може се преузети овде.

Одлука о додели уговора може се преузети овде.

Обавештење о додели уговора може се преузети овде.  29.11.2022.