Јавна набавка добара – рачунарска опрема за коришћење е писарнице за потребе Одељења ветеринарске инспекције

Јавна набавка добара – рачунарска опрема за коришћење е писарнице за потребе Одељења ветеринарске инспекције број 000464092 2023 14841 005 000 405 001

Позив преузети овде.

Одлука о додели уговора може се преузети овде. 14.02.2024.