Јавна набавка добара – службених одела за граничне ветеринарске и граничне фитосанитарне инспекторе за потребе Управе за ветерину и Управе за заштиту биља

Позив за подношење понуде може се преузети овде.

Конкурсна документација  може се преузети овде.

Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде 1  може се преузети овде.

Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде 2 може се преузети овде.

Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде 3 може се преузети овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде може се преузети овде.

Одлука о додели уговора може се преузети овде.

Обавештење 1  о закљученом уговору може се преузети овде.

Обавештење 2  о закљученом уговору може се преузети овде.